มันตราคืออะไร การสวดมันตรา เป็นแบบไหน

โดย Admin-Dream

อัพเดทล่าสุด:

มันตราคืออะไร

มันตรา เป็นรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต ซึ่งมีความหมายว่า เสียงสวดที่มีพลังพิเศษ ตามหลักความเชื่อทางศาสนา พราหมณ์ และฮินดู ซึ่งมีความเชื่อกันว่า บทสวดมันตรา จะเป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถสื่อสาร หรือ เชื่อมจิตต่อพลังงานกับเทพเจ้า แต่ความเป็นจริงนั้นคำว่า มันตรา ประกอบด้วยคำ วลี หรือ พยางค์ ที่ผ่านการคัดกรอกมาอย่างพิถีพิถัน ซึ่งมีเชื่อกันว่าเสียงสั่นสะเทือนบทสวดมันตรา แต่ละตัวจะมีความหมาย และพลังงานจิตที่แฝงอยู่ สำหรับการสวดมันตรา ถือเป็นส่วนสำคัญของพิธีกรรมทางศาสนาฮินดู พุทธ และศาสนาอื่นๆ มักจะใช้การสวดมันตรา เป็นการขอพรจากเทพเจ้า ปกป้องคุ้มครอง รักษาโรค และเสริมสร้างพลังจิตให้บริสุทธิ์

มันตราคืออะไร การสวดมันตรา เป็นแบบไหน

ความหมายของ มันตรา

มันตราคืออะไร การสวดมันตรา เป็นแบบไหน

มันตรา มีความหมายว่า บทสวดที่มีพลังงานพิเศษตามหลักความเชื่อทางศาสนา พราหมณ์ และฮินดู อันมีความเชื่อกันว่า มันตราเป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถสื่อสารหรือเชื่อมจิตกับเทพเจ้า แต่ความหมายของบทสวดมันตรา ขึ้นอยู่กับมันตราแต่ละบทสวด โดยทั่วไปนั้น บทสวดมันตราจะมีความหมายสรรเสริญเทพเจ้า ยกย่องคุณงาม อำนาจ และคุณธรรมของเทพเจ้านั้น ซึ่งคำว่า Mantra ในภาษาสันสกฤต มาจากคำสองคำ นั้นก็คือ Man แปลว่า จิตใจ ในส่วนคำว่า Tra แปลว่า ผู้ควบคุม นั้นคำว่า มันตรา จะมีความหมายว่า สิ่งที่ควบคุมจิตใจ นั้นเองค่ะ

บทสวดมันตรา

มันตราคืออะไร การสวดมันตรา เป็นแบบไหน

บทสวดมันตรามีมากมาย ขึ้นอยู่กับความเชื่อและวัตถุประสงค์ในการสวด

ตัวอย่างบทสวดมันตราที่นิยมสวด

 • บทสวดบูชาองค์พระพิฆเนศ

มหาคณปติมันตรา: ขอพรให้รอดพ้นจากภัยทั้งปวง ดึงดูดสิ่งที่ดีมาสู่ชีวิต
โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา: บทสวดบูชาทั่วไป ขอพรให้สำเร็จ มีความสุข
กายาตรีมันตรา: ขอพรให้มีสติปัญญา ความสำเร็จทุกประการ

 • บทสวดบูชาองค์พระศิวะ

 โอม นะมะ ศิวายะ: บทสวดบูชาทั่วไป ขอพรให้พ้นทุกข์ บทสวดพระศิวะที่ควรรู้

 • บทสวดบูชาองค์พระนารายณ์

โอม นโม นารายะณายะ: บทสวดบูชาทั่วไป ขอพรให้มีความสุข
วิษณุสหัสรนาม: บทสวดสรรเสริญพระนามของพระวิษณุ 1,000 ชื่อ ขอพรให้สมปรารถนา

 • บทสวดบูชาพระแม่ลักษมี

โอม ศรี มหาลักษมีเจ นะมะฮา: ขอพรให้ร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา
โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา: บทสวดบูชาทั่วไป ขอพรให้สำเร็จ มีความสุข

 • บทสวดอื่นๆ

บทสวดมนต์พระคาถาชัยมงคล: ขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย
บทสวดมนต์แผ่เมตตา: ขอให้ตนเองและผู้อื่นมีความสุข
บทสวดมนต์พุทธคุณ: ขอพรให้พ้นทุกข์ บรรลุนิพพาน

ข้อดีจากการสวดบทมันตรา

มันตราคืออะไร การสวดมันตรา เป็นแบบไหน

สำหรับการสวดบทสวดมันตรา เชื่อกันว่ามีประโยชน์หลายประการ ดังนี้

 • ช่วยให้จิตใจสงบ ผ่อนคลาย ลดความเครียด เสียงสวดและความหมายอันลึกซึ้งของมันตรา ช่วยให้จิตใจจดจ่อ ปล่อยวางความคิด ความกังวล นำไปสู่ความสงบภายใน
 • เสริมสร้างพลังจิต สมาธิ การสวดมันตราช่วยให้ฝึกสมาธิ จดจ่อกับสิ่งที่ทำ ควบคุมความคิด พัฒนาปัญญา
 • ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย เชื่อกันว่าพลังของมันตราช่วยดึงดูดสิ่งดีๆ โชคลาภ ความสำเร็จ ให้แก่ผู้สวด
 • ปกป้องคุ้มครอง บางบทสวดมันตรา เชื่อกันว่าช่วยป้องกันภัย อันตราย เสริมสร้างพลังบวก
 • เชื่อมต่อกับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บางคนเชื่อว่าการสวดมันตราช่วยให้เชื่อมต่อกับพลังศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้า เทวดา
 • พัฒนาด้านจิตวิญญาณ การสวดมันตราเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนจิตวิญญาณ พัฒนาตนเอง เข้าใจธรรมชาติของชีวิต

วิธีการเตรียมตัวเพื่อการสวด บทสวดมันตรา และ บทสวดคายะตรีมันตรา

มันตราคืออะไร การสวดมันตรา เป็นแบบไหน

สำหรับการสวดบทสวดมันตรา และ บทสวดคายะตรีมันตรา ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางจิตวิญญาณ สิ่งที่ควรเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีดังนี้

สำหรับก่อนการสวดบทมันตรา

 • สถานที่: เลือกสถานที่ที่เงียบสงบ ปราศจากเสียงรบกวน อากาศถ่ายเทสะดวก แสงสว่างเหมาะสม อาจจุดเทียน ธูป หรือบูชาพระเพื่อเพิ่มบรรยากาศ
 • เสื้อผ้า: สวมใส่เสื้อผ้าที่สุภาพ สะอาด สบาย ไม่รัดรูป สีขาวหรือสีอ่อน
 • ร่างกาย: อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ อาจฝึกหายใจเข้าลึกๆ ออกช้าๆ เพื่อเตรียมร่างกายให้สงบ
 • จิตใจ: ปล่อยวางความคิด ความกังวล จดจ่อกับปัจจุบัน อาจฝึกสมาธิ นั่งสมาธิ ก่อนการสวด
 • ความตั้งใจ: ตั้งใจสวดด้วยความเคารพ ศรัทธา จดจ่อกับความหมายของบทสวด

ระหว่างการสวดบทมันตรา

 • ท่าทาง: นั่งขัดสมาธิ หลังตรง มือประนม หรือท่าทางที่สุภาพ
 • เสียงสวด: เปล่งเสียงสวดอย่างชัดเจน ถูกต้องตามหลักภาษา ระดับเสียงพอเหมาะ ไม่ดังหรือเบาเกินไป
 • การจดจ่อ: จดจ่อกับความหมายของบทสวด ปล่อยวางความคิดอื่นๆ
 • ความรู้สึก: สัมผัสความรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย เบิกบาน

หลังการสวดบทมันตรา

 • นั่งสมาธิ: นั่งสมาธิต่ออีกสักครู่ เพื่อรับรู้ความรู้สึก ความเปลี่ยนแปลงภายใน
 • ปฏิบัติตน: ดำเนินชีวิตด้วยศีลธรรม จริยธรรม นำหลักคำสอนในบทสวดมาประยุกต์ใช้

สวดมันตราแบบไหน เหมาะสำหรับวัยไหน

มันตราคืออะไร การสวดมันตรา เป็นแบบไหน

สำหรับการเลือกบทสวดมันตรา ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิเช่น วัย ความเชื่อ ศรัทธา วัตถุประสงค์ โดยทั่วไปนั้น บทสวดมันตราที่เหมาะสมสำหรับแต่ละวัย มีดังนี้

วัยเด็ก

 • บทสวดพระนาม เช่น บทสวดพระนาม 108 พระนาม บทสวดพระนามของพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทวดา
 • บทสวดมงคลคาถา เช่น บทสวดมงคลคาถา บทสวดขอพร บทสวดแคล้วคลาดปลอดภัย

วัยรุ่น

 • บทสวดปัญญา เช่น บทสวดคายะตรีมันตรา บทสวดพรหมวิชชานาม บทสวดโอมมณีปทฺเมหุม
 • บทสวดเสริมพลังจิต เช่น บทสวดพุทธคุณ บทสวดมหาจักรพรรดิ์ บทสวดพระคาถาชัยมงคล

วัยผู้ใหญ่

 • บทสวดขอพร เช่น บทสวดพระคาถาบูชาพระศรีรัตนตรัย บทสวดพระคาถาบูชาพระนารายณ์ บทสวดพระคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
 • บทสวดเพื่อความสงบ เช่น บทสวดมนต์คาถาใจพระพุทธเจ้า บทสวดมหาปัพผะชะทะนะ บทสวดโอมนโมนารายณะ

วัยสูงอายุ

 • บทสวดเพื่อสุขภาพ เช่น บทสวดพระคาถาชัยมงคล บทสวดพระคาถาพาฬะชัยมงคล บทสวดพระคาถามหาปัพผะชะทะนะ
 • บทสวดเพื่อความสงบ เช่น บทสวดพระคาถาบูชาพระศรีรัตนตรัย บทสวดมนต์คาถาใจพระพุทธเจ้า บทสวดโอมนโมนารายณะ

คายะตรีมันตราสวดได้กับศาสนาใดบ้าง

มันตราคืออะไร การสวดมันตรา เป็นแบบไหน

สำหรับการ คายะตรีมันตรา ถือเป็นอีกหนึ่งในบทสวดมันตราที่มีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในศาสนาฮินดู มาจากฤคเวท ซึ่งอุทิศแด่เทวีพระเวท สาวิตร โดยทั่วไปแล้ว คายะตรีมันตรา จะสวดโดยผู้ที่นับถือศาสนาฮินดู แต่บางกลุ่มในศาสนาอื่นๆ ก็อาจสวดคายะตรีมันตราด้วย เช่น

 • ศาสนาไชนะ: บางนิกายในศาสนาไชนะ อาจสวดคายะตรีมันตรา เพื่อบูชาเทพเจ้าหรือเสริมสร้างพลังจิต
 • ศาสนาซิกข์: บางกลุ่มในศาสนาซิกข์ อาจสวดคายะตรีมันตรา เพื่อเชื่อมต่อกับพลังศักดิ์สิทธิ์
 • ศาสนาพุทธ: บางนิกายในศาสนาพุทธ อาจสวดคายะตรีมันตรา เพื่อเสริมสร้างปัญญา พัฒนาจิตใจ

สวดวันไหนได้บ้าง

มันตราคืออะไร การสวดมันตรา เป็นแบบไหน

สำหรับ การสวดบทสวดมันตรา และ บทสวดคายะตรีมันตรา สามารถสวดได้ทุกวัน ซึ่งไม่มีข้อจำกัดเรื่องวันเวลา อย่างไรก็ตาม ผู้สวดอาจเลือกเวลาที่เหมาะสม ปราศจากเสียงรบกวน เพื่อให้จดจ่อกับการสวด และสัมผัสพลังงานจิตของบทสวดมันตราได้อย่างเต็มที่ โดยทั่วไป ความนิยมการสวดคายะตรีมันตราจะสวดในช่วงเช้าตรู่ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ซึ่งมีความเชื่อกันว่าเป็นช่วงเวลาที่พลังงานบริสุทธิ์ สดใส เหมาะแก่การสวดมนต์ ในส่วนสำหรับบทสวดมันตราอื่นๆ สามารถสวดได้ตลอดทั้งวัน ขึ้นอยู่กับความสะดวก ความเชื่อ และวัตถุประสงค์ของผู้สวด ทั้งนี้แล้วนั้น สิ่งสำคัญคือ การสวดควรทำด้วยความเคารพ จดจ่อกับความหมายของมันตรา ฝึกสมาธิ ควบคุมความคิด และปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม

บทสรุป

มันตรา มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า เสียงสวดที่มีพลังพิเศษ ตามความเชื่อทางศาสนา พราหมณ์ และการการไหว้ฮินดูเชื่อกันว่า มันตราเป็นพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถสื่อสารหรือเชื่อมต่อจิตกับเทพเจ้า มีทั้ง บทสวดบูชาเทพเจ้า เช่น พระพิฆเนศ พระศิวะ พระนารายณ์ พระแม่ลักษมี หรือจะเป็น บทสวดมนต์พระคาถาชัยมงคล บทสวดมนต์แผ่เมตตา บทสวดมนต์พุทธคุณ สำหรับประโยชน์ของการสวดมันตรา ช่วยให้จิตใจสงบ ผ่อนคลาย ลดความเครียด เสริมสร้างพลังจิต สมาธิ ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย ปกป้องคุ้มครอง เชื่อมต่อกับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พัฒนาด้านจิตวิญญาณ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า